Hạt nhựa màu trắng

Masterbatch trắng của chúng tôi có thể ứng dụng trong:kakcdoOJCPpvVLP
------------------------------------------------------------------
-  Thối màng (một lớp và nhiều lớp)
-  Đùn tấm
- Đúc thổi
Đặc biệt, chúng acheterdufrance.com tôi sẽ phát triển các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng

Tin tức nổi bật