Tính chuyện bán tàu Vinaconex Lines để cơ cấu nợ

Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex (VCV) thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 tổ chức ngày 28/6 vừa qua.

http://cafef.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/f06381e58d0f678f3e4bdfc0f544f29e/anh-CK/ck-bat-tay/vcv-tinh-chuyen-ban-tau-vinaconex-lines-de-co-cau-no.jpg

ĐHCĐ đã thông qua kết quả kinh doanh với 53,4 tỷ đồng tổng doanh thu và lỗ trước thuế 44,15 tỷ đồng.

Năm 2013, công ty lên kế hoạch 62,37 tỷ đồng tổng doanh thu và lỗ tiếp 42,27 tỷ đồng. Kế hoạch này được thông qua bởi tỷ lệ đồng thuận 89,03% và không tán thành 10,97% (1 triệu cổ phiếu).

Một trong những nội dung quan trọng thuộc ĐHCĐ là phương án chuyển nhượng cổ phần từ công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả sang Vinaconex (VCG). Cụ thể:

-Chuyển nhượng 5.507.183 cổ phần từ CTCP Xi măng Cẩm Phả sang VCG với mức giá chuyển nhượng theo thoả thuận. Giao dịch sẽ được chuyển nhượng 1 lần hoặc nhiều lần trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua.

-Bên nhận chuyển nhượng là VCG nhận trách nhiệm góp bù toàn bộ phần vốn điều lệ còn thiếu của cổ đông sáng lập là CTCP xi măng Cẩm Phả tại VCV.

Về vấn đề liên quan đến Tổng công ty tài chính cổ phần Vinaconex-Viettel (VVF), VCV thông qua những nội dung sau:

-Công nhận kết quả định giá tàu Vinaconex Lines tại thời điểm tháng 4/2013 theo thông báo ngày 8/5/2013 của Toà án nhân dân quận Thanh Xuân là 114,67 tỷ đồng.

-Ủy quyền cho HĐQT công ty làm các thủ tục với VVF để đối trừ công nợ của https://www.viagrapascherfr.com/viagra-generique-vente/ hợp đồng tín dụng giữa VCV và VVF.

-Ủy quyền HĐQT làm việc với VVF để tiếp tục chào bán tàu Vinaconex lines với giá khởi điểm chào bán ban đầu không thấp hơn dư nợ gốc của VCV đang nợ VVF. Giá tối thiểu các lần chào bán tiếp theo không thấp hơn giá theo định giá của toà án Nhân dân quận Thanh Xuân là 114,67 tỷ đồng.

Tin tức nổi bật